lørdag 28. desember 2013

Oter med fisk.

En aktiv skapning, som forsyner seg godt av matfatet.
Den dykket ned i elveosen, borte noen sekunder, 
kom alltid opp med fangst, og det ble mange fisker i løpet 
av halvtimen, jeg hadde den på fotohold.
Bildet er fra 2011.