mandag 13. februar 2012

Mår fra Sylteland.

Litt mimring i arkivet fra Sylte Naturopplevelser.
Nå kommer våren rimelig kjapt, og da er nok sesongen i steinura i gang igjen. Måren er nok en av de mest spennende dyra å ta bilder av.
Den må oppleves.

Mår (Martes martes) er et skogslevende rovpattedyr i mårfamilien. Vår skogsmår er en av syv mårarter. I Europa finnes også steinmår og lengere øst finner man sobelen, en mårart kjent for sin verdifulle pels. I dag er mårbestanden ikke truet i Norge. (Wikipedia).