torsdag 10. mai 2012

Havørn på fiske.

Noen ganger går det ikke som planlagt. 
Godt å se at de ikke er bare meg som mister fisk.